Algemeen

Wat doet de fysiotherapeut in het algemeen.

Uw fysiotherapeut adiviseert, behandelt en begeleidt.

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten
en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken , zijn
volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u
ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die alles afweet van "de mens in beweging",
is de fysiotherapeut. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om
(ergere) klachten te voorkomen, volg deze link, daar leest u er meer over.. Wat de fysiotherapeut doet,
hoe de behandeling in zijn werk gaat en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd is. Kortom, een nadere
kennismaking met uw fysiotherapeut.

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan zo'n 1.5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut.
Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen
oplevert. Het kan gaan om sportblessures,klachten opgedaan tijdens het werk,
een "verkeerde" beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.
Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen
of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken. Er kan
sprake zijn van een zwelling, soms zijn er problemen met de ademhaling.
Een fysiotherapeut onderzoekt dan de oorzaak.

Wat doet een fysiotherapeut

Afhankelijk van de situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk
of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verzorgingstehuis of verpleeghuis).
In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt
ongeveer een half uur. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig
mogelijk beeld van uw klachten, door eerst te onderzoeken en vragen te stellen.
Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandeling opstellen. Dit is
maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk
is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.De fysiotherapeut
kan u op diverse manieren helpen. Wie al eens behandeld is, denkt al snel aan oefeningen doen en
massage. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie.
Vaak worden deze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies,
voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.
Daar bent u natuurlijk op lange termijn 't meest bij gebaat. In instellingen kan de
fysiotherapeut bijdragen aan een zo kort mogelijke opnameduur. Verder is het belangrijk
dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon
goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wannneer iets niet duidelijk is. Goede
communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Hoe komt u bij de fysiotherapeut terecht?

Het is mogelijk om zelf contact op te nemen met een fysiotherapeut voor een afspraak.
In de meeste gevallen gaat u met een klacht naar uw huisarts. Die verwijst u door naar een
fysiotherapeut. Ook een specialist of een tandarts kunnen dat doen. De fysiotherapeut kan
ook een consultatief onderzoek doen. Verwijzer en fysiotherapeut wisselen veeal onderling
patiƫnteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling
is afgerond, doet de fysiotherapeut weer verslag aan de verwijzer en geeft aanwijzingen voor
een eventuele vervolgbehandeling.