Eerste bezoek

Om vast te stellen of uw klacht met fysiotherapie te verhelpen is, maak ik met u een
screeningsformulier. Na overleg met u stuur ik het screeningsformulier naar uw huisarts,
zodat uw huisarts op de hoogte is van uw bezoek aan de fysiotherapeut. Daarna volgt een
intakegesprek waarin ik u vragen stel over uw klachten, met betrekking tot ontstaan, hoe
lang uw klachten bestaan en bij welke omstandigheden zij verergeren of juist verminderen.
Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Hierna volgt het lichamelijke bewegingsonderzoek waarbij ik met gerichte testen een indruk
krijg van de bewegingen van uw gewrichten van nek, rug, schouders,armen, heupen en
benen. U krijgt uitleg over mijn fysiotherapeutische diagnose en over het behandelplan.

Door middel van meetinstrumenten en vragenlijsten wordt vastgelegd wat uw
klachtsituatie is op het moment van de eerste zitting. Dit is om de resultaten te evalueren
en de effectiviteit van de therapie inzichtelijk te maken voor de behandelaar, de verwijzer, de
zorgverzekeraar en vooral voor u.

Voor een effectieve behandeling is een juiste fysiotherapeutische diagnose essentieel. De
meeste tijd van uw eerste bezoek wordt besteed aan het onderzoek en een proefbehandeling.

De behandelingen duren ongeveer 30 minuten.