Praktijk

De praktijk is gelegen in een zeer fraaie omgeving, vrij in het bos.

Kwaliteitsborging

De praktijk is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Deze beroepsorganisatie zorgt onder andere voor de kwaliteitsborg.

Fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)
van het KNGF moeten aan de volgende eisen voldoen:

1 Ingeschreven staan in het BIG-register van het Ministerie van VWS.
De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet BIG, regelt de zorgverlening
door beroepsbeoefenaren. Alleen de fysiotherapeut die in het register is ingeschreven, mag deze
door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde fysiotherapeut is
hiermee voor iedereen herkenbaar.

2 Deelnemen aan een klachtenregeling.
De praktijk voor Fysiotherapie Bosch en Duin staat ingeschreven bij de klachtenregeling van de KNGF.

3 Verplichte scholing volgen.

4 Studiepunten halen door na- en bijscholing.

5 Werken conform de KNGF-richtlijnen.

6 Hanteren van een kwaliteitsdeelsysteem.

7 Voldoende werkervaring hebben en houden.

naar KNGF