Werkzaamheid

Een fysiotherapeur is geen "genezer".

Fysiotherapeuten zijn opgeleid om te analyseren wat het natuurlijke herstelvermogen
van het lichaam in de weg staat.Hij helpt het natuurlijk herstelvermogen van uw lichaam
weer op gang. Met andere woorden hij analyseert hoe uw probleem is ontstaan en het
allerbelangrijkste, waarom dit probleem blijft bestaan.
Het blijkt dat wanneer één of meerdere bewegingscomponenten in het lichaam niet goed
functioneren (bewegen) er tijdens het dagelijks leven, met werkzaamheden of met
sporten een onevenredige krachtenverdeling is op het lichaam. Hierdoor ontstaat een verkeerde belastingop spieren, pezen, banden, gewrichtskapsels en zenuwstructuren.
Bewegingsbeperking, hoofdpijn, stijfheid en pijn in de nek of rug en de ledematen
soms met tintelingen, zijn de meest voorkomende klachten.Fysiotherapeuten kunnen deze gewrichten weer optimaal laten bewegen en gebruikmakend van oefeningen gericht op coördinatie en stabilisatie neemt de verkeerde belasting af op uw spieren, pezen en banden en daarmee uw klachten.
.