Zorgverzekeraars

In principe zijn er ook in 2016 contracten met alle verzekeraars en gelden de tarieven die contractueel per verzekeraar zijn vastgelegd.

Onderstaande tabel toont de tarieven per 1 januari 2016 indien dit buiten de vergoeding van uw verzekering valt.

Tarieven Fysiotherapie Bosch en Duin

Screening 17,50 €
Zitting 34,50 €
Toeslag voor uitbehandeling 15,00 €
Inrichtingstoeslag 12,00 €
Lange zittingen voor complexe zorgvragen 50,50 €
Intake en onderzoek na screening 46,50 €
Intake en onderzoek na verwijzing 45,00 €
Telefonische zitting 17,50 €
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 61,50 €
Verstrekte verband- en hulpmiddelen 17,50 €
Eenvoudige rapporten 25,00 €
Gecompliceerde rapporten 45,00 €
Fysiofitheidscan 43,00 €
   


Vergoedingen door uw verzekeraar.

Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot uw zorgverzekering.

Het is van groot belang dat u de voorwaarden in uw polis goed doorleest ten aanzien van vergoedingen fysiotherapie en/of screening ect. Indien uw zorgverzekeraar niet tot vergoeding
overgaat ontvangt u de nota persoonlijk en dient u deze zelf te voldoen.

De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden indien uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoed.